Nội quy

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 YOSAKOI YUUKI TEAM

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

Điều 1: Tên gọi

–          Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Yosakoi Yuuki

–          Tên tiếng Anh: Yosakoi Yuuki Team

Điều 2 : Mục đích:

            Nhằm tìm kiếm những thành viên nhiệt huyết cho Yosakoi Yuuki Team, mở rộng giao lưu với học sinh, sinh viên của các trường ở thủ đô Hà Nội. Qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết đồng thời mở rộng CLB Yosakoi Yuuki Team ra xa hơn nữa.

Điều 3 : Quyền lợi:

–          Được giao lưu, học hỏi với các bạn trong CLB cũng như các CLB Yosakoi khác ở Hà Nội

–          Được tìm hiểu về các nét văn hoá của nước Nhật

–          Có cơ hội được tham gia biểu diễn trong các lễ hội Văn hoá, hoặc các chương trình văn nghệ.

–          Có cơ hội nhận được ưu đãi khi đồng thời đăng ký học tại trường Nhật Ngữ Yuki ( Yosakoi Yuuki Team là CLB Yosakoi liên kết với trung tâm Nhật ngữ Yuki )

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4. Hoạt động của Câu lạc bộ

4.1. Nguyên tắc hoạt động.

–          Yosakoi Yuuki Team hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ trong hoạt động, và quản lý tập trung.

–          Yosakoi Yuuki team hoạt động theo sự tổ chức, điều hành của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ .

–          Hoạt động của Câu lạc bộ được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên.

–           

4.2. Hình thức hoạt động của Câu lạc bộ:

–          Lịch tập của CLB sẽ là Lịch tập: 15h – 18h chủ nhật hàng tuần. Địa điểm (tạm thời): trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc tại Trung tâm Nhật ngữ Yuki .

–          Tùy theo lịch diễn mà sẽ có các buổi tập tăng cường (sẽ được thông báo cụ thể)

–          Câu lạc bộ tổ chức và duy trì các hoạt động thường xuyên theo kế hoạch được xây dựng.

–          Tổ chức các buổi tập, trao đổi kinh nghiệm và cùng tìm hiểu về nên văn hóa Nhật Bản.
Điều 5. Cơ cấu tổ chức, điều hành và giám sát:

 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Câu lạc bộ là : Ban chủ nhiệm

Điều 6. Tài chính

–          Nguồn tài chính của CLB bao gồm nguồn kinh phí xã hội hóa huy động được từ các tổ chức, cá nhân; hội phí do hội viên đóng góp. Tất cả các nguồn thu được đưa vào quỹ CLB.

–          Hội phí: 30.000đ/hội viên/tháng. Hội phí được thu 03 tháng một lần vào ngày đầu tiên của tháng thứ nhất. Những thay đổi về quy định hội phí sẽ được Chủ nhiệm câu lạc bộ thông báo bằng văn bản.

–          Quỹ CLB được sử dụng vào việc : Phục vụ các nội dung sinh hoạt, tổ chức hoạt động, thăm hỏi hội viên … và được chủ nhiệm duyệt chi.

–          Việc thực hiện thu chi của CLB phải tuân thủ theo nguyên tắc tài chính công khai, có sổ theo dõi và chứng từ đầy đủ theo quy định.

Điều 7. Khen thưởng và kỷ luật

–          Các hội viên có nhiều đóng góp xây dựng CLB, tùy theo mức độ Câu lạc bộ sẽ biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng (theo định kỳ hàng năm).

–          Hội viên vi phạm điều lệ, quy định của CLB; làm phương hại đến uy tín, danh dự CLB , tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi câu lạc bộ.

–          Các hội viên không có trách nhiệm và ý thức chấp hành đối với quy định về vấn đề tập luyện của đội sẽ bị phạt theo quy định :

  • Nghỉ tập 1 buổi không lý do : Phạt 10000đ
  • Nghỉ tập 4 buổi không lý do : Buộc rời khỏi đội
  • Đi muộn từ 15’ trở lên không lý do : Phạt 5000đ
  • Đi muộn từ 15’ trở lên liên tục 5 buổi không lý do : Buộc rời khỏi đội
  • (Quy định này áp dụng đối với các buổi tập chính chức của đội – tức các buổi Chủ Nhật hàng tuần. Đối với các buổi tập tăng cường phát sinh trong quá trình tập luyện, sẽ tùy theo mức độ sai phạm mà tiến hành kỷ luật)
  • Số tiền phạt sẽ được đưa vào quỹ đội.

–          Các hội viên không có ý thức tốt khi tham gia, có biểu hiện chống phá, cá nhân chủ nghĩa, vụ lợi cá nhân hoặc nhóm thiểu số sẽ bị khai trừ khỏi Câu lạc bộ.

–          Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật phải được Ban chủ nhiệm họp thông qua và xin ý kiến Ban giám sát.

–          Việc thực hiện quyết định khen thưởng và kỷ luật phải công khai đối với tất cả các thành viên của Câu lạc bộ.

BAN CHỦ NHIỆM CÙNG HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 8. Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ

–          Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi quy định sinh hoạt của Câu lạc bộ.

–          Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.

–          Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng Câu lạc bộ.

–          Tham gia các chương trình sinh hoạt của Câu lạc bộ đúng giờ và đầy đủ.

–          Tham gia vào việc thu xếp bàn ghế, dọn hội trường, sân bãi trước và sau mỗi buổi sinh hoạt.

–          Đóng hội phí đầy đủ theo đúng thời gian quy định của CLB.

–          Đi tập đầy đủ tất cả các buổi tập. Nếu đi muộn/ nghỉ không có lý do chính đáng thì sẽ xử phạt theo quy định.

Điều 9. Nghĩa vụ của Ban chủ nhiệm

–          Tổ chức quản lý Câu lạc bộ, duy trì hoạt động Câu lạc bộ.

–          Chịu trách nhiệm cho đội về các vấn đề chung của Câu lạc bộ.

–          Điều hòa đội trong quá trình sinh hoạt

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2011

                                                                                   Ban  chủ nhiệm câu lạc bô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: